De vergoeding van de GGZDe vergoeding van de GGZ valt onder de basisverzekering maar is ontwikkeling en kan per jaar en zorgverzekering verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw verzekering naar de vergoeding. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar door uw zorgverzekering, ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor uw behandeling.

Met de meeste
zorgverzekeraars is een contract gesloten en gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Alleen met Menzis heb ik in 2018 geen contract afgesloten. Als uw zorgverzekeraar geen contract met mij heeft afgesloten, dient u zelf de rekening te betalen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt minstens 75% van de rekening vergoed. Soms stellen zij daar wel bepaalde eisen bij. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar. Een consult (45 min.) kost € 94.

Let op: De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is vastgesteld op € 385.

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (Basis GGZ) en psychotherapie (Speciale GGZ).

BGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies).
De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag. 

SGGZ: is langdurend (ca.0,5 - 2 jaar). Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt.
De behandeling  wordt gedeclareerd in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.

Verhindering/annuleren afspraak
Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken kunnen niet bij uw zorg­verzekeraar gedeclareerd worden. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 60 in rekening gebracht.

Vergoeding partner-relatietherapie
Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering sinds januari 2013 omdat deze vorm van therapie niet onder de Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis van beiden of 1 van de twee, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.
Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Je krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een maximumbedrag van € 60 per zitting.
Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding via de zorgverzekeraar, bedragen de kosten voor een consult relatietherapie circa € 140 per 75 min. Dit is inclusief voorbereiding en interne verslaglegging achteraf. Bij de start van een therapie (2x intake gesprek en adviesgesprek) zal er 1 uur extra in rekening worden gebracht (€ 94) i.v.m. verslaglegging. Indien twee therapeuten samen werken bij een PRT, wat meestal gebeurt, bedraagt het tarief € 120 per 75 minuten per therapeut, dus € 240 per 75 minuten voor de PRT sessie.

De vergoeding van de GGZDe vergoeding van de GGZ valt onder de basisverzekering maar is ontwikkeling en kan per jaar en zorgverzekering verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw verzekering naar de vergoeding. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar door uw zorgverzekering, ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor uw behandeling.

Met de meeste
zorgverzekeraars is een contract gesloten en gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Alleen met Menzis heb ik in 2018 geen contract afgesloten. Als uw zorgverzekeraar geen contract met mij heeft afgesloten, dient u zelf de rekening te betalen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt minstens 75% van de rekening vergoed. Soms stellen zij daar wel bepaalde eisen bij. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar. Een consult (45 min.) kost € 94.

Let op: De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is vastgesteld op € 385.

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (Basis GGZ) en psychotherapie (Speciale GGZ).

BGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies).
De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag. 

SGGZ: is langdurend (ca.0,5 - 2 jaar). Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt.
De behandeling  wordt gedeclareerd in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.

Verhindering/annuleren afspraak
Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken kunnen niet bij uw zorg­verzekeraar gedeclareerd worden. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 60 in rekening gebracht.

Vergoeding partner-relatietherapie
Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering sinds januari 2013 omdat deze vorm van therapie niet onder de Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis van beiden of 1 van de twee, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.
Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Je krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een maximumbedrag van € 60 per zitting.
Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding via de zorgverzekeraar, bedragen de kosten voor een consult relatietherapie circa € 140 per 75 min. Dit is inclusief voorbereiding en interne verslaglegging achteraf. Bij de start van een therapie (2x intake gesprek en adviesgesprek) zal er 1 uur extra in rekening worden gebracht (€ 94) i.v.m. verslaglegging. Indien twee therapeuten samen werken bij een PRT, wat meestal gebeurt, bedraagt het tarief € 120 per 75 minuten per therapeut, dus € 240 per 75 minuten voor de PRT sessie.

De vergoeding van de GGZDe vergoeding van de GGZ valt onder de basisverzekering maar is ontwikkeling en kan per jaar en zorgverzekering verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw verzekering naar de vergoeding. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar door uw zorgverzekering, ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor uw behandeling.

Met de meeste
zorgverzekeraars is een contract gesloten en gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Alleen met Menzis heb ik in 2018 geen contract afgesloten. Als uw zorgverzekeraar geen contract met mij heeft afgesloten, dient u zelf de rekening te betalen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt minstens 75% van de rekening vergoed. Soms stellen zij daar wel bepaalde eisen bij. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar. Een consult (45 min.) kost € 94.

Let op: De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is vastgesteld op € 385.

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (Basis GGZ) en psychotherapie (Speciale GGZ).

BGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies).
De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag.
SGGZ: is langdurend (ca.0,5 - 2 jaar). Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt.
De behandeling  wordt gedeclareerd in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Verhindering/annuleren afspraak
Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken kunnen niet bij uw zorg­verzekeraar gedeclareerd worden. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 60 in rekening gebracht.

Vergoeding partner- relatietherapie
Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering sinds januari 2013 omdat deze vorm van therapie niet onder de Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis van beiden of 1 van de twee, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.
Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Je krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een maximumbedrag van € 60 per zitting.
Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding via de zorgverzekeraar, bedragen de kosten voor een consult relatietherapie circa € 140 per 75 min. Dit is inclusief voorbereiding en interne verslaglegging achteraf. Bij de start van een therapie (2x intake gesprek en adviesgesprek) zal er 1 uur extra in rekening worden gebracht (€ 94) i.v.m. verslaglegging. Indien twee therapeuten samen werken bij een PRT, wat meestal gebeurt, bedraagt het tarief € 120 per 75 minuten per therapeut, dus € 240 per 75 minuten voor de PRT sessie.
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog), 1071 NK Amsterdam
T: (020) 753 18 88 - E: info@prinspsychotherapie.nl