EMDR

Van nare naar gewone herinneringen
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een gewelds­misdrijf. Maar ook kan EMDR gebruikt worden voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwer­ken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De therapeut vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken inclu­sief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (oogbewegingen of geluiden). De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
De stimuli leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotio­nele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierdoor levert EMDR herkenbare positieve veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR heft barrières op waardoor een gezonde ontwikkeling weer op gang komt.

Het toepassingsgebied van de EMDR wordt steeds breder. Het blijkt eveneens effectief bij paniekklachten, specifieke fobieën, en bij moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen.

Naar de exacte werking van de EMDR en wat er nu precies gebeurt in de hersenen, alsmede naar de behandelresultaten, wordt momenteel veel onderzoek gedaan.

Voor meer achtergrond informatie, kunt u terecht op de website van de EMDR-vereniging
www.emdr.nl.

EMDRVan nare naar gewone herinneringen
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een gewelds­misdrijf. Maar ook kan EMDR gebruikt worden voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwer­ken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De therapeut vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken inclu­sief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (oogbewegingen of geluiden). De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
De stimuli leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotio­nele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierdoor levert EMDR herkenbare positieve veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR heft barrières op waardoor een gezonde ontwikkeling weer op gang komt.

Het toepassingsgebied van de EMDR wordt steeds breder. Het blijkt eveneens effectief bij paniekklachten, specifieke fobieën, en bij moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen.

Naar de exacte werking van de EMDR en wat er nu precies gebeurt in de hersenen, alsmede naar de behandelresultaten, wordt momenteel veel onderzoek gedaan.

Voor meer achtergrond informatie, kunt u terecht op de website van de EMDR-vereniging
www.emdr.nl.

EMDRVan nare naar gewone herinneringen
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een gewelds­misdrijf. Maar ook kan EMDR gebruikt worden voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwer­ken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De therapeut vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken inclu­sief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (oogbewegingen of geluiden). De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
De stimuli leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotio­nele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.
Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierdoor levert EMDR herkenbare positieve veranderingen op die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR heft barrières op waardoor een gezonde ontwikkeling weer op gang komt.

Het toepassingsgebied van de EMDR wordt steeds breder. Het blijkt eveneens effectief bij paniekklachten, specifieke fobieën en bij moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen.

Naar de exacte werking van de EMDR en wat er nu precies gebeurt in de hersenen, alsmede naar de behandelresultaten, wordt momenteel veel onderzoek gedaan.

Voor meer achtergrond informatie, kunt u terecht op de website van de EMDR-vereniging
www.emdr.nl.
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog), 1071 NK Amsterdam
T: (020) 753 18 88 - E: info@prinspsychotherapie.nl