Aanmelding en/of meer informatieU kunt zich telefonisch aanmelden of nadere inlichtingen vragen op telefoonnummer (020) 753 18 88. Het kan zijn dat u eerst een voicemail krijgt. Als u inspreekt, wordt u binnen enkele dagen teruggebeld. Ook is het mogelijk om een bericht te sturen naar
info@prinspsychotherapie.nl

Wachttijd
Zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen 4 weken na aanmelding zal de intake plaatsvinden. Individuele behandeling kan over het algemeen binnen een maand na intake starten. Wanneer deelname in een groep gewenst is, kan de wachttijd langer zijn.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek elders krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling plaatsvindt.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijs­brief nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Intake
Na aanmelding vindt er op korte termijn een eerste intake­gesprek plaats.
Voor dit intakegesprek vult u het
aanmeldformulier en de vragenlijst bij intake in en mailt dit uiterlijk twee dagen voor de afspraak naar info@prinspsychotherapie.nl
Op de afspraak neemt u de verwijsbrief van uw arts mee.

De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken en een adviesgesprek.
In de intakegesprekken probeer ik een completer beeld te krijgen van uw klachten, uw persoonlijke geschiedenis, uw motivatie en de mogelijkheden en het doel van de behandeling. Vervolgens geef ik u in een adviesgesprek een behandel­voorstel. In overleg met u wordt een therapievorm en behandel­doel gekozen.
Behandeling
De behandeling zelf bestaat uit één therapiegesprek van 45 minuten per twee weken. In het geval van relatie- of gezins­gesprekken kan de frequentie lager liggen.

Hoe lang duurt psychotherapie?
De duur van de behandeling varieert. De psychotherapeut zal na de intakeprocedure met u bespreken hoe lang de therapie vermoedelijk zal gaan duren. In het algemeen varieert de duur van de behandeling van een half jaar tot enkele jaren.

Crisis
De praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheid. Bij crisis kunt u zich wenden tot de huisartsenpost van uw huisarts of de GGZ crisisdienst: (020) 788 53 33.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden tijdens de behandeling. Wanneer we er niet samen uitkomen, kunt u zich wenden tot de
LVVP ('Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar').

Evaluatie, ROM, klanttevredenheid
Regelmatig vindt evaluatie plaats over voortgang, tevredenheid en behandeldoelen. Zo nodig worden behandeldoelen bijgesteld. Bij  het begin en eind wordt in ieder geval een vragenlijst afgenomen om te meten of er verbetering van klachten heeft plaats gevonden (de Routine Outcome Monitor ROM). Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd een
klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen.Doelenlijst

Aanmeldformulier

Vragenlijst bij intake

Klanttevredenheidsvragenlijst

Aanmelding en/of meer informatieU kunt zich telefonisch aanmelden of nadere inlichtingen vragen op telefoonnummer (020) 753 18 88. Het kan zijn dat u eerst een voicemail krijgt. Als u inspreekt, wordt u binnen enkele dagen teruggebeld. Ook is het mogelijk om een bericht te sturen naar
info@prinspsychotherapie.nl

Wachttijd
Zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen 4 weken na aanmelding zal de intake plaatsvinden. Individuele behandeling kan over het algemeen binnen een maand na intake starten. Wanneer deelname in een groep gewenst is, kan de wachttijd langer zijn.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek elders krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling plaatsvindt.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijs­brief nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Intake
Na aanmelding vindt er op korte termijn een eerste intake­gesprek plaats.
Voor dit intakegesprek vult u het
aanmeldformulier en de vragenlijst bij intake in en mailt dit uiterlijk twee dagen voor de afspraak naar info@prinspsychotherapie.nl
Op de afspraak neemt u de verwijsbrief van uw arts mee.

De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken en een adviesgesprek.
In de intakegesprekken probeer ik een completer beeld te krijgen van uw klachten, uw persoonlijke geschiedenis, uw motivatie en de mogelijkheden en het doel van de behandeling. Vervolgens geef ik u in een adviesgesprek een behandel­voorstel. In overleg met u wordt een therapievorm en behandel­doel gekozen.

Behandeling
De behandeling zelf bestaat uit één therapiegesprek van 45 minuten per twee weken. In het geval van relatie- of gezins­gesprekken kan de frequentie lager liggen.

Crisis
De praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheid. Bij crisis kunt u zich wenden tot de huisartsenpost van uw huisarts of de GGZ crisisdienst: (020) 788 53 33.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden tijdens de behandeling. Wanneer we er niet samen uitkomen, kunt u zich wenden tot de
LVVP ('Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar').

Evaluatie, ROM, klanttevredenheid
Regelmatig vindt evaluatie plaats over voortgang, tevredenheid en behandeldoelen. Zo nodig worden behandeldoelen bijgesteld. Bij  het begin en eind wordt in ieder geval een vragenlijst afgenomen om te meten of er verbetering van klachten heeft plaats gevonden (de Routine Outcome Monitor ROM). Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd een
klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen.Doelenlijst

Aanmeldformulier

Vragenlijst bij intake

Klanttevredenheidsvragenlijst

Aanmelding en/of meer informatieU kunt zich telefonisch aanmelden of nadere inlichtingen vragen op telefoonnummer (020) 753 18 88. Het kan zijn dat u eerst een voicemail krijgt. Als u inspreekt, wordt u binnen enkele dagen teruggebeld. Ook is het mogelijk om een bericht te sturen naar
info@prinspsychotherapie.nl

Wachttijd
Zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen 4 weken na aanmelding zal de intake plaatsvinden. Individuele behandeling kan over het algemeen binnen een maand na intake starten. Wanneer deelname in een groep gewenst is, kan de wachttijd langer zijn.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek elders krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling plaatsvindt.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijs­brief nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Intake
Na aanmelding vindt er op korte termijn een eerste intake­gesprek plaats.
Voor dit intakegesprek vult u het
aanmeldformulier en de vragenlijst bij intake in en mailt dit uiterlijk twee dagen voor de afspraak naar info@prinspsychotherapie.nl
Op de afspraak neemt u de verwijsbrief van uw arts mee.

De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken en een adviesgesprek.
In de intakegesprekken probeer ik een completer beeld te krijgen van uw klachten, uw persoonlijke geschiedenis, uw motivatie en de mogelijkheden en het doel van de behandeling. Vervolgens geef ik u in een adviesgesprek een behandel­voorstel. In overleg met u wordt een therapievorm en behandel­doel gekozen.

Behandeling
De behandeling zelf bestaat uit één therapiegesprek van 45 minuten per twee weken. In het geval van relatie- of gezins­gesprekken kan de frequentie lager liggen.

Crisis
De praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheid. Bij crisis kunt u zich wenden tot de huisartsenpost van uw huisarts of de GGZ crisisdienst: (020) 788 53 33.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden tijdens de behandeling. Wanneer we er niet samen uitkomen, kunt u zich wenden tot de
LVVP ('Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar').

Evaluatie, ROM, klanttevredenheid
Regelmatig vindt evaluatie plaats over voortgang, tevredenheid en behandeldoelen. Zo nodig worden behandeldoelen bijgesteld. Bij  het begin en eind wordt in ieder geval een vragenlijst afgenomen om te meten of er verbetering van klachten heeft plaats gevonden (de Routine Outcome Monitor ROM). Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd een
klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen.Doelenlijst

Aanmeldformulier

Vragenlijst bij intake

Klanttevredenheidsvragenlijst
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog), 1071 NK Amsterdam
T: (020) 753 18 88 - E: info@prinspsychotherapie.nl